بیوگرافی کامل عزیزالله هنرآموز

متن کامل بیوگرافی عزیزالله هنرآموز

«عزیزالله هنرآموز» در آثاری همچون «نامه آخر»، «راه بهشت»، «معصومیت از دست رفته»، «مسافر ری»، «عینک دودی»، «سفر به چزابه»، «بوی پیراهن یوسف»، «ترانزیت»، «راز چشمه سرخ»، «مدرسه پیرمردها»، «جنگ اطهر»، «تجاوز» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عزیزالله هنرآموز

«عزیزالله هنرآموز» در آثاری همچون «نامه آخر»، «راه بهشت»، «معصومیت از دست رفته»، «مسافر ری»، «عینک دودی»، «سفر به چزابه»، «بوی پیراهن یوسف»، «ترانزیت»، «راز چشمه سرخ»، «مدرسه پیرمردها»، «جنگ اطهر»، «تجاوز» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عزیزالله هنرآموز

آخرین مشارکت های کاربران