بیوگرافی کامل بهمن پسندی

متن کامل بیوگرافی بهمن پسندی

«بهمن پسندی» در آثاری همچون «دو نیمه سیب»، «شکار»، «سرزمین آرزوها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهمن پسندی

«بهمن پسندی» در آثاری همچون «دو نیمه سیب»، «شکار»، «سرزمین آرزوها» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1370
7.2
1366
7.0
1366
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهمن پسندی