بیوگرافی کامل ژرژ پطروسی

متن کامل بیوگرافی ژرژ پطروسی

«ژرژ پطروسی» در آثاری همچون «ناسور»، «ستارخان»، «ایراندخت»، «گرگ بازی»، «نبرد خلیج فارس»، «تحفه‌ها»، «زیر سایه کنار»، «سؤظن»، «صلیب طلایی»، «برخورد»، «روزی روزگاری»، «فیلشاه» به عنوان «بازیگر»، «سرپرست گویندگان»، «دوبلور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ژرژ پطروسی

«ژرژ پطروسی» در آثاری همچون «ناسور»، «ستارخان»، «ایراندخت»، «گرگ بازی»، «نبرد خلیج فارس»، «تحفه‌ها»، «زیر سایه کنار»، «سؤظن»، «صلیب طلایی»، «برخورد»، «روزی روزگاری»، «فیلشاه» به عنوان «بازیگر»، «سرپرست گویندگان»، «دوبلور» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
اکران شده
7.0
1396
7.1
1396
6.8
1395
7.0
1395
6.9
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1372
0.0
1371
0.0
1371
7.0
1370
7.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ژرژ پطروسی