بیوگرافی کامل علی‌اصغر گرمسیری

متن کامل بیوگرافی علی‌اصغر گرمسیری

«علی‌اصغر گرمسیری» در آثاری همچون «بدل»، «جاده عشق»، «تماس شیطانی»، «رابطه پنهانی»، «نار و نی»، «خارج از محدوده»، «مکافات»، «غریبه»، «گزارش یک قتل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی‌اصغر گرمسیری

«علی‌اصغر گرمسیری» در آثاری همچون «بدل»، «جاده عشق»، «تماس شیطانی»، «رابطه پنهانی»، «نار و نی»، «خارج از محدوده»، «مکافات»، «غریبه»، «گزارش یک قتل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی‌اصغر گرمسیری

آخرین مشارکت های کاربران