بیوگرافی کامل صحرا حمیدی

متن کامل بیوگرافی صحرا حمیدی

«صحرا حمیدی» در آثاری همچون «آشنایی با لیلا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی صحرا حمیدی

«صحرا حمیدی» در آثاری همچون «آشنایی با لیلا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1392
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های صحرا حمیدی