بیوگرافی کامل کرامت پورشهسواری

متن کامل بیوگرافی کرامت پورشهسواری

«کرامت پورشهسواری» در آثاری همچون «موج منفی»، «ساحل امن»، «شاید یک معجزه»، «سیگنال وارونه»، «تپه بادبادک‌ها» به عنوان «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کرامت پورشهسواری

«کرامت پورشهسواری» در آثاری همچون «موج منفی»، «ساحل امن»، «شاید یک معجزه»، «سیگنال وارونه»، «تپه بادبادک‌ها» به عنوان «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.0
1395
0.0
1395
0.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1394
0.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کرامت پورشهسواری

آخرین مشارکت های کاربران