بیوگرافی کامل امیرمحمد قیامی

متن کامل بیوگرافی امیرمحمد قیامی

«امیرمحمد قیامی» در آثاری همچون «ساحل امن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیرمحمد قیامی

«امیرمحمد قیامی» در آثاری همچون «ساحل امن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیرمحمد قیامی

آخرین مشارکت های کاربران