بیوگرافی کامل مهدخت مولایی

متن کامل بیوگرافی مهدخت مولایی

«مهدخت مولایی» در آثاری همچون «قصر»، «ترور خاموش»، «سورنجان»، «ویلایی‌ها»، «عادت نمی‌کنیم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدخت مولایی

«مهدخت مولایی» در آثاری همچون «قصر»، «ترور خاموش»، «سورنجان»، «ویلایی‌ها»، «عادت نمی‌کنیم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1397
0.0
1397
7.0
1396
7.1
1395
6.9
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدخت مولایی

آخرین مشارکت های کاربران