بیوگرافی کامل نیلوفر سیاری

متن کامل بیوگرافی نیلوفر سیاری

«نیلوفر سیاری» در آثاری همچون «ایستاده در غبار»، «احتمال باران اسیدی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نیلوفر سیاری

«نیلوفر سیاری» در آثاری همچون «ایستاده در غبار»، «احتمال باران اسیدی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.0
1394
6.9
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نیلوفر سیاری

آخرین مشارکت های کاربران