بیوگرافی کامل راستین عزیزپور

متن کامل بیوگرافی راستین عزیزپور

«راستین عزیزپور» در آثاری همچون «تورنادو»، «لالا کن»، «عینک»، «بیست و یک روز بعد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی راستین عزیزپور

«راستین عزیزپور» در آثاری همچون «تورنادو»، «لالا کن»، «عینک»، «بیست و یک روز بعد» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1397
7.0
1396
7.0
1396
6.9
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های راستین عزیزپور

آخرین مشارکت های کاربران