بیوگرافی کامل رضا گوران

متن کامل بیوگرافی رضا گوران

«رضا گوران» در آثاری همچون «سرکوب»، «راه طولانی»، «یک روز بخصوص» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار تدوین» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا گوران

«رضا گوران» در آثاری همچون «سرکوب»، «راه طولانی»، «یک روز بخصوص» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «دستیار تدوین» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
7.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا گوران