بیوگرافی کامل ایرج سرباز

متن کامل بیوگرافی ایرج سرباز

«ایرج سرباز» در آثاری همچون «فرار سرباز شایان»، «مذاکرات مستقیم آقای عبدی»، «شب به خیر غریبه»، «سیب»، «آبادانی‌ها»، «جیب‌برها به بهشت نمی‌روند»، «دیدار در استانبول»، «دو نیمه سیب»، «پرده آخر»، «جستجوگر»، «پرواز پنجم ژوئن»، «شاید وقتی دیگر...»، «فرار»، «سیاه‌راه»، «پیک جنگل»، «بازداشتگاه»، «رهایی»، «عفریت»، «یک روز گرم»، «در اسارت»، «شکار»، «آخرین خون»، «بلوغ»، «خلع سلاح»، «مسافران»، «کشتی آنجلیکا»، «مزدوران»، «تیغ و ابریشم»، «نقطه ضعف»، «سایه به سایه» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «مجری طرح»، «مدیر تولید»، «طراح چهره‌پردازی»، «عکاس»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ایرج سرباز

«ایرج سرباز» در آثاری همچون «فرار سرباز شایان»، «مذاکرات مستقیم آقای عبدی»، «شب به خیر غریبه»، «سیب»، «آبادانی‌ها»، «جیب‌برها به بهشت نمی‌روند»، «دیدار در استانبول»، «دو نیمه سیب»، «پرده آخر»، «جستجوگر»، «پرواز پنجم ژوئن»، «شاید وقتی دیگر...»، «فرار»، «سیاه‌راه»، «پیک جنگل»، «بازداشتگاه»، «رهایی»، «عفریت»، «یک روز گرم»، «در اسارت»، «شکار»، «آخرین خون»، «بلوغ»، «خلع سلاح»، «مسافران»، «کشتی آنجلیکا»، «مزدوران»، «تیغ و ابریشم»، «نقطه ضعف»، «سایه به سایه» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «مجری طرح»، «مدیر تولید»، «طراح چهره‌پردازی»، «عکاس»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1363
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1363
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.4
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1363
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1366
0.0
1363
7.0
1362
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1361
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1374
0.0
1368
0.0
1363
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ایرج سرباز