بیوگرافی کامل زهره فوده

متن کامل بیوگرافی زهره فوده

«زهره فوده» در آثاری همچون «زنده باد خودم»، «شمعدونی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی زهره فوده

«زهره فوده» در آثاری همچون «زنده باد خودم»، «شمعدونی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1396
6.9
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های زهره فوده