بیوگرافی کامل سروش جمشیدی

در: ایران ، تهران ،

متن کامل بیوگرافی سروش جمشیدی

«سروش جمشیدی» در آثاری همچون «زیر نظر»، «دوچ»، «شب عید»، «مرز خوشبختی»، «دورهمی»، «در حاشیه»، «عطسه»، «تعطیلات دوست داشتنی»، «ضربان منفی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سروش جمشیدی

«سروش جمشیدی» در آثاری همچون «زیر نظر»، «دوچ»، «شب عید»، «مرز خوشبختی»، «دورهمی»، «در حاشیه»، «عطسه»، «تعطیلات دوست داشتنی»، «ضربان منفی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سروش جمشیدی

آخرین مشارکت های کاربران