بیوگرافی کامل دایانا حکیمی

متن کامل بیوگرافی دایانا حکیمی

«دایانا حکیمی» در آثاری همچون «دوردست ها»، «کیمیا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی دایانا حکیمی

«دایانا حکیمی» در آثاری همچون «دوردست ها»، «کیمیا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1394
6.9
1391
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های دایانا حکیمی

آخرین مشارکت های کاربران