بیوگرافی کامل داود شیرعلی

متن کامل بیوگرافی داود شیرعلی

«داود شیرعلی» در آثاری همچون «چتر عاشقی»، «کیفر»، «افسونگر»، «بوی باران»، «رخنه» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «جانشین مدیر تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی داود شیرعلی

«داود شیرعلی» در آثاری همچون «چتر عاشقی»، «کیفر»، «افسونگر»، «بوی باران»، «رخنه» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «جانشین مدیر تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1394
7.1
1393
7.0
1392
0.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1392
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های داود شیرعلی

آخرین مشارکت های کاربران