بیوگرافی کامل سودابه امیرخانی

متن کامل بیوگرافی سودابه امیرخانی

«سودابه امیرخانی» در آثاری همچون «چند روز بعد...»، «اقلیما» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سودابه امیرخانی

«سودابه امیرخانی» در آثاری همچون «چند روز بعد...»، «اقلیما» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1385
7.3
1385
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سودابه امیرخانی

آخرین مشارکت های کاربران