بیوگرافی کامل حسن آخوندپور

متن کامل بیوگرافی حسن آخوندپور

«حسن آخوندپور» در آثاری همچون «فرشته»، «فرشته دختر احمدآقا»، «نسیان»، «تلخ و شیرین»، «مسیر روشن»، «شهری که نمی‌خوابد»، «زیبا»، «عشق و خاکستر» به عنوان «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسن آخوندپور

«حسن آخوندپور» در آثاری همچون «فرشته»، «فرشته دختر احمدآقا»، «نسیان»، «تلخ و شیرین»، «مسیر روشن»، «شهری که نمی‌خوابد»، «زیبا»، «عشق و خاکستر» به عنوان «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

جوایز حسن آخوندپور
جوایز حسن آخوندپور
جوایز حسن آخوندپور
حسن آخوندپور در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
1395
0.0
1395
0.0
1392
0.0
1391
0.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1381
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسن آخوندپور