بیوگرافی کامل انسیه ملکی

متن کامل بیوگرافی انسیه ملکی

«انسیه ملکی» در آثاری همچون «بهارستان، خانه ملت»، «پسران سندباد»، «یک روز طولانی»، «مانکن‌های قلعه حسن خان» به عنوان «صداگذار»، «طراحی و ترکیب صدا»، «تدوین صدا» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی انسیه ملکی

«انسیه ملکی» در آثاری همچون «بهارستان، خانه ملت»، «پسران سندباد»، «یک روز طولانی»، «مانکن‌های قلعه حسن خان» به عنوان «صداگذار»، «طراحی و ترکیب صدا»، «تدوین صدا» حضور داشته است.

جوایز انسیه ملکی
جوایز انسیه ملکی
جوایز انسیه ملکی
انسیه ملکی در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
7.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
0.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های انسیه ملکی