بیوگرافی کامل حشمت آرمیده

متن کامل بیوگرافی حشمت آرمیده

«حشمت آرمیده» در آثاری همچون «مثل همیشه»، «یک اتفاق ظاهرا ساده»، «سرگشته»، «تصمیم منطقی»، «ترمینال غرب»، «یونس»، «برابر اصل»، «زمانه»، «حبیب»، «رستگاران»، «وقت اضافه»، «طلسم‌شدگان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حشمت آرمیده

«حشمت آرمیده» در آثاری همچون «مثل همیشه»، «یک اتفاق ظاهرا ساده»، «سرگشته»، «تصمیم منطقی»، «ترمینال غرب»، «یونس»، «برابر اصل»، «زمانه»، «حبیب»، «رستگاران»، «وقت اضافه»، «طلسم‌شدگان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حشمت آرمیده

آخرین مشارکت های کاربران