بیوگرافی کامل حسین جمشیدی‌گوهری

متن کامل بیوگرافی حسین جمشیدی‌گوهری

«حسین جمشیدی‌گوهری» در آثاری همچون «لاتاری»، «ایستاده در غبار»، «درباره فروشنده» به عنوان «تدوین‌گر»، «تیتراژ»، «آنونس و تیزر»، «مدیر تبلیغات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسین جمشیدی‌گوهری

«حسین جمشیدی‌گوهری» در آثاری همچون «لاتاری»، «ایستاده در غبار»، «درباره فروشنده» به عنوان «تدوین‌گر»، «تیتراژ»، «آنونس و تیزر»، «مدیر تبلیغات» حضور داشته است.

جوایز حسین جمشیدی‌گوهری
جوایز حسین جمشیدی‌گوهری
جوایز حسین جمشیدی‌گوهری
حسین جمشیدی‌گوهری در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

فیلموگرافی حسین جمشیدی‌گوهری

(+ اضافه کردن اثر به سوابق حسین جمشیدی‌گوهری)
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
8.4
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.0
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسین جمشیدی‌گوهری