بیوگرافی کامل سعید یوسفی

متن کامل بیوگرافی سعید یوسفی

«سعید یوسفی» در آثاری همچون «ساخت ایران 2»، «کوپال» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سعید یوسفی

«سعید یوسفی» در آثاری همچون «ساخت ایران 2»، «کوپال» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
9.2
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سعید یوسفی