بیوگرافی کامل پریا وزیری

متن کامل بیوگرافی پریا وزیری

«پریا وزیری» در آثاری همچون «تاول»، «گمشدگان»، «ایستگاه اتمسفر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پریا وزیری

«پریا وزیری» در آثاری همچون «تاول»، «گمشدگان»، «ایستگاه اتمسفر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
6.9
1395
7.0
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پریا وزیری