بیوگرافی کامل امیرحسین حقی

متن کامل بیوگرافی امیرحسین حقی

«امیرحسین حقی» در آثاری همچون «پشت دیوار سکوت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیرحسین حقی

«امیرحسین حقی» در آثاری همچون «پشت دیوار سکوت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیرحسین حقی

آخرین مشارکت های کاربران