بیوگرافی کامل پرهام کیور

متن کامل بیوگرافی پرهام کیور

«پرهام کیور» در آثاری همچون «پشت دیوار سکوت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پرهام کیور

«پرهام کیور» در آثاری همچون «پشت دیوار سکوت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پرهام کیور