بیوگرافی کامل مریم

متن کامل بیوگرافی مریم

« مریم» در آثاری همچون «مرثیه»، «فریادرس»، «هم‌کلاس»، «عنتر و منتر»، «رفیق»، «جنگجویان کوچولو»، «صبح روز چهارم»، «شهر آفتاب»، «ماه پیشونی»، «برای که قلب‌ها می‌تپد»، «خانه به دوشان»، «مرد هزار لبخند»، «باباکرم»، «آخرین هوس»، «مادموازل خاله» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مریم

« مریم» در آثاری همچون «مرثیه»، «فریادرس»، «هم‌کلاس»، «عنتر و منتر»، «رفیق»، «جنگجویان کوچولو»، «صبح روز چهارم»، «شهر آفتاب»، «ماه پیشونی»، «برای که قلب‌ها می‌تپد»، «خانه به دوشان»، «مرد هزار لبخند»، «باباکرم»، «آخرین هوس»، «مادموازل خاله» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مریم