بیوگرافی کامل بنیاد سینمایی فارابی

متن کامل بیوگرافی بنیاد سینمایی فارابی

«بنیاد سینمایی فارابی» در آثاری همچون «اینجا کجاست»، «لیلی با من است»، «بازیچه»، «فیلشاه»، «دریاچه ماهی»، «این سیب هم برای تو»، «من»، «آخرین روزهای زمستان»، «فروشنده»، «بادیگارد»، «جدایی نادر از سیمین» به عنوان «تهیه‌کننده»، «سرمایه‌گذار»، «پشتیبانی فنی»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بنیاد سینمایی فارابی

«بنیاد سینمایی فارابی» در آثاری همچون «اینجا کجاست»، «لیلی با من است»، «بازیچه»، «فیلشاه»، «دریاچه ماهی»، «این سیب هم برای تو»، «من»، «آخرین روزهای زمستان»، «فروشنده»، «بادیگارد»، «جدایی نادر از سیمین» به عنوان «تهیه‌کننده»، «سرمایه‌گذار»، «پشتیبانی فنی»، «با تشکر از» حضور داشته است.

جوایز بنیاد سینمایی فارابی
جوایز بنیاد سینمایی فارابی
جوایز بنیاد سینمایی فارابی
بنیاد سینمایی فارابی در جشنواره های مختلف 11 بار کاندید شده و 6 بار برنده اطلاعات بیشتر

فیلموگرافی بنیاد سینمایی فارابی

(+ اضافه کردن اثر به سوابق بنیاد سینمایی فارابی)
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1375
7.5
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
7.2
1395
6.7
1395
5.5
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
پخش شده
6.8
1394
7.0
1394
6.9
1394
7.1
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بنیاد سینمایی فارابی

آخرین مشارکت های کاربران