بیوگرافی کامل مهدی هاشمی(د)

متن کامل بیوگرافی مهدی هاشمی(د)

«مهدی هاشمی(د)» در آثاری همچون «ساخت ایران 2»، «بادیگارد»، «برنده باش» به عنوان «بازیگر»، «طراح دکور»، «ساخت دکور»، «حمل و نقل»، «گروه تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی هاشمی(د)

«مهدی هاشمی(د)» در آثاری همچون «ساخت ایران 2»، «بادیگارد»، «برنده باش» به عنوان «بازیگر»، «طراح دکور»، «ساخت دکور»، «حمل و نقل»، «گروه تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
9.2
1396
7.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.4
1397
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.4
1397
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
9.2
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
9.2
1396
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی هاشمی(د)