بیوگرافی کامل عبدالعظیم محمدی

متن کامل بیوگرافی عبدالعظیم محمدی

«عبدالعظیم محمدی» در آثاری همچون «ابد و یک روز» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عبدالعظیم محمدی

«عبدالعظیم محمدی» در آثاری همچون «ابد و یک روز» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.2
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عبدالعظیم محمدی

آخرین مشارکت های کاربران