بیوگرافی کامل سوده ازقندی

متن کامل بیوگرافی سوده ازقندی

«سوده ازقندی» در آثاری همچون «قصه خاطره»، «موریانه»، «در میان خاکستر»، «پرده توری»، «ایستاده در غبار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سوده ازقندی

«سوده ازقندی» در آثاری همچون «قصه خاطره»، «موریانه»، «در میان خاکستر»، «پرده توری»، «ایستاده در غبار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
1396
0.0
1395
0.0
1395
6.0
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سوده ازقندی

آخرین مشارکت های کاربران