بیوگرافی کامل جان پیر داردن

متن کامل بیوگرافی جان پیر داردن

«جان پیر داردن» در آثاری همچون «پسرکی با دوچرخه»، «احمد جوان» به عنوان «کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جان پیر داردن

«جان پیر داردن» در آثاری همچون «پسرکی با دوچرخه»، «احمد جوان» به عنوان «کارگردان» حضور داشته است.

جوایز جان پیر داردن
جوایز جان پیر داردن
جوایز جان پیر داردن
جان پیر داردن در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
آماده اکران
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جان پیر داردن

آخرین مشارکت های کاربران