بیوگرافی کامل کاظم حاجی‌زاده

متن کامل بیوگرافی کاظم حاجی‌زاده

«کاظم حاجی‌زاده» در آثاری همچون «ماهی سیاه کوچولو» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کاظم حاجی‌زاده

«کاظم حاجی‌زاده» در آثاری همچون «ماهی سیاه کوچولو» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.0
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کاظم حاجی‌زاده

آخرین مشارکت های کاربران