بیوگرافی کامل عرفان بهکار

متن کامل بیوگرافی عرفان بهکار

«عرفان بهکار» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل دوم)»، «گینس» به عنوان «طراح تیتراژ پایانی»، «طراح گرافیک»، «گرافیست» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عرفان بهکار

«عرفان بهکار» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل دوم)»، «گینس» به عنوان «طراح تیتراژ پایانی»، «طراح گرافیک»، «گرافیست» حضور داشته است.

جوایز عرفان بهکار
جوایز عرفان بهکار
جوایز عرفان بهکار
عرفان بهکار در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.5
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.5
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.5
1395
6.8
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عرفان بهکار