بیوگرافی کامل سینا قویدل

متن کامل بیوگرافی سینا قویدل

«سینا قویدل» در آثاری همچون «ماجرای نیمروز 2: رد خون»، «روزهای نارنجی»، «ماهورا»، «رگ خواب»، «من»، «چاقی»، «قندون جهیزیه»، «استراحت مطلق»، «ساخت ایران 2»، «لاتاری»، «پنج تا پنج»، «دراکولا»، «دیاپازون» به عنوان «جلوه‌های ویژه بصری»، «طراح جلوه‌های بصری»، «اجرای جلوه‌های ویژه بصری»، «مدیریت پس‌ تولید»، «اصلاح رنگ و نور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سینا قویدل

«سینا قویدل» در آثاری همچون «ماجرای نیمروز 2: رد خون»، «روزهای نارنجی»، «ماهورا»، «رگ خواب»، «من»، «چاقی»، «قندون جهیزیه»، «استراحت مطلق»، «ساخت ایران 2»، «لاتاری»، «پنج تا پنج»، «دراکولا»، «دیاپازون» به عنوان «جلوه‌های ویژه بصری»، «طراح جلوه‌های بصری»، «اجرای جلوه‌های ویژه بصری»، «مدیریت پس‌ تولید»، «اصلاح رنگ و نور» حضور داشته است.

جوایز سینا قویدل
جوایز سینا قویدل
جوایز سینا قویدل
سینا قویدل در جشنواره های مختلف 6 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1397
6.2
1396
7.1
1395
7.0
1394
6.9
1394
7.0
1393
7.4
1,348,735,900 (تومان)
1393
7.7
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
9.2
1396
8.4
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.8
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
پس از تولید (فنی)
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سینا قویدل