بیوگرافی کامل بیوک میرزااحمدی

متن کامل بیوگرافی بیوک میرزااحمدی

«بیوک میرزااحمدی» در آثاری همچون «کیمیا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بیوک میرزااحمدی

«بیوک میرزااحمدی» در آثاری همچون «کیمیا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1391
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بیوک میرزااحمدی

آخرین مشارکت های کاربران