بیوگرافی کامل معصومه نیرومند

متن کامل بیوگرافی معصومه نیرومند

«معصومه نیرومند» در آثاری همچون «خانه ( اِو )» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی معصومه نیرومند

«معصومه نیرومند» در آثاری همچون «خانه ( اِو )» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های معصومه نیرومند

آخرین مشارکت های کاربران