بیوگرافی کامل حمید طالقانی

متن کامل بیوگرافی حمید طالقانی

«حمید طالقانی» در آثاری همچون «شب بی پایان»، «رهاتر از دریا»، «بدون اجازه»، «یاس های وحشی»، «مردی شبیه باران»، «سرعت»، «7 گذرگاه»، «آخرین مرحله»، «خط آتش»، «سپید یال»، «بیا با من»، «قربانی»، «دبیرستان»، «طوفان شن»، «تنگنا»، «شیرهای جوان»، «یورش»، «شاخ کرگدن»، «آرایش مرگ» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «عکاس»، «برنامه‌ریز»، «روابط عمومی»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حمید طالقانی

«حمید طالقانی» در آثاری همچون «شب بی پایان»، «رهاتر از دریا»، «بدون اجازه»، «یاس های وحشی»، «مردی شبیه باران»، «سرعت»، «7 گذرگاه»، «آخرین مرحله»، «خط آتش»، «سپید یال»، «بیا با من»، «قربانی»، «دبیرستان»، «طوفان شن»، «تنگنا»، «شیرهای جوان»، «یورش»، «شاخ کرگدن»، «آرایش مرگ» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «عکاس»، «برنامه‌ریز»، «روابط عمومی»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
6.7
1376
7.0
1375
7.0
1374
0.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
0.0
1374
7.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1375
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حمید طالقانی

آخرین مشارکت های کاربران