بیوگرافی کامل شاهپور عظیمی

متن کامل بیوگرافی شاهپور عظیمی

«شاهپور عظیمی» سابقه فعالیت در آثار هنری را در کارنامه دارد.

متن کامل بیوگرافی شاهپور عظیمی

«شاهپور عظیمی» سابقه فعالیت در آثار هنری را در کارنامه دارد.

نقدهای شاهپور عظیمی

عنوان نقد فیلم امتیاز شاهپور عظیمی امتیاز کاربران امتیاز منتقدین
5.4
0.0
6.7
7.0
7.8
7.0
7.0
7.0
5.3
0.0
5.5
0.0
8.0
7.0
7.8
7.0
0.0
0.0
7.6
7.0
7.1
7.0
5.1
0.0
7.0
7.0
6.9
7.0
7.0
7.0
7.0
6.9
7.8
7.0
7.3
7.0
7.6
7.0
7.3
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
6.9
7.0
5.0
0.0
6.8
7.0
7.2
7.0
7.0
7.0
7.9
7.0
5.0
0.0
0.0
0.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.3
7.0
7.5
7.0
7.0
7.0
5.0
0.0
5.5
0.0
7.0
7.0
6.9
7.0
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شاهپور عظیمی