بیوگرافی کامل ارنو دپلشن

متن کامل بیوگرافی ارنو دپلشن

«ارنو دپلشن» در آثاری همچون «اوه مرسی»، «ارواح اسماعیل (Ismael’s Ghosts)» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ارنو دپلشن

«ارنو دپلشن» در آثاری همچون «اوه مرسی»، «ارواح اسماعیل (Ismael’s Ghosts)» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
آماده اکران
7.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ارنو دپلشن