بیوگرافی کامل الخاندرو گونسالس‌اینیاریتو

متن کامل بیوگرافی الخاندرو گونسالس‌اینیاریتو

«الخاندرو گونسالس‌اینیاریتو» در آثاری همچون «گوشت و شن (Carne y Arena)» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی الخاندرو گونسالس‌اینیاریتو

«الخاندرو گونسالس‌اینیاریتو» در آثاری همچون «گوشت و شن (Carne y Arena)» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

فیلموگرافی الخاندرو گونسالس‌اینیاریتو

(+ اضافه کردن اثر به سوابق الخاندرو گونسالس‌اینیاریتو)
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های الخاندرو گونسالس‌اینیاریتو

آخرین مشارکت های کاربران