بیوگرافی کامل داود نورپور

متن کامل بیوگرافی داود نورپور

«داود نورپور» در آثاری همچون «حیوان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی داود نورپور

«داود نورپور» در آثاری همچون «حیوان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.5
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های داود نورپور

آخرین مشارکت های کاربران