بیوگرافی کامل مجید موسویان

متن کامل بیوگرافی مجید موسویان

«مجید موسویان» در آثاری همچون «مهر طوبی»، «سیگنال موجود است»، «ترش و شیرین»، «آبی مثل دریا» به عنوان «کارگردان»، «ناظر کیفی»، «مشاور فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجید موسویان

«مجید موسویان» در آثاری همچون «مهر طوبی»، «سیگنال موجود است»، «ترش و شیرین»، «آبی مثل دریا» به عنوان «کارگردان»، «ناظر کیفی»، «مشاور فیلمنامه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.5
1393
7.0
1385
0.0
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.5
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجید موسویان

آخرین مشارکت های کاربران