بیوگرافی کامل منوچهر راشد

متن کامل بیوگرافی منوچهر راشد

«منوچهر راشد» در آثاری همچون «زمهریر»، «دل شکسته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منوچهر راشد

«منوچهر راشد» در آثاری همچون «زمهریر»، «دل شکسته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1388
7.3
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منوچهر راشد

آخرین مشارکت های کاربران