بیوگرافی کامل یگانه احقاقی

متن کامل بیوگرافی یگانه احقاقی

«یگانه احقاقی» در آثاری همچون «موج سوم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی یگانه احقاقی

«یگانه احقاقی» در آثاری همچون «موج سوم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های یگانه احقاقی