بیوگرافی کامل سارا صفری

متن کامل بیوگرافی سارا صفری

«سارا صفری» در آثاری همچون «هیات مدیره»، «مرز خوشبختی» به عنوان «طراح صحنه»، «طراح لباس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سارا صفری

«سارا صفری» در آثاری همچون «هیات مدیره»، «مرز خوشبختی» به عنوان «طراح صحنه»، «طراح لباس» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1396
6.7
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سارا صفری