بیوگرافی کامل قدرت‌الله صالحی

متن کامل بیوگرافی قدرت‌الله صالحی

«قدرت‌الله صالحی» در آثاری همچون «بزرگ خیلی بزرگ»، «سراب»، «داش‌آکل»، «پرستاران»، «برادر»، «مزرعه پدری»، «دیوانه ای از قفس پرید»، «سمفونی تاریک»، «علی و غول جنگل»، «قند تلخ»، «یک الف ناقابل» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان هنری»، «دستیار کارگردان»، «برنامه‌ریز» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی قدرت‌الله صالحی

«قدرت‌الله صالحی» در آثاری همچون «بزرگ خیلی بزرگ»، «سراب»، «داش‌آکل»، «پرستاران»، «برادر»، «مزرعه پدری»، «دیوانه ای از قفس پرید»، «سمفونی تاریک»، «علی و غول جنگل»، «قند تلخ»، «یک الف ناقابل» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان هنری»، «دستیار کارگردان»، «برنامه‌ریز» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1387
0.0
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1387
0.0
1380
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های قدرت‌الله صالحی

آخرین مشارکت های کاربران