بیوگرافی کامل امیر فرض‌الهی

متن کامل بیوگرافی امیر فرض‌الهی

«امیر فرض‌الهی» در آثاری همچون «اصطکاک» به عنوان «کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیر فرض‌الهی

«امیر فرض‌الهی» در آثاری همچون «اصطکاک» به عنوان «کارگردان» حضور داشته است.

جوایز امیر فرض‌الهی
جوایز امیر فرض‌الهی
جوایز امیر فرض‌الهی
امیر فرض‌الهی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیر فرض‌الهی