بیوگرافی کامل شهرام ابراهیمی

متن کامل بیوگرافی شهرام ابراهیمی

«شهرام ابراهیمی» در آثاری همچون «آبراه شمالی»، «نوزده بزرگتر از بیست»، «سوار در غبار»، «ابابیل»، «سربلند»، «ابد و یک روز»، «مقیمان ناکجا»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «شهرزاد» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «گروه کارگردانی»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شهرام ابراهیمی

«شهرام ابراهیمی» در آثاری همچون «آبراه شمالی»، «نوزده بزرگتر از بیست»، «سوار در غبار»، «ابابیل»، «سربلند»، «ابد و یک روز»، «مقیمان ناکجا»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «شهرزاد» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «گروه کارگردانی»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
اکران نشده
0.0
1391
7.0
1391
7.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1396
6.5
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1385
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شهرام ابراهیمی

آخرین مشارکت های کاربران