بیوگرافی کامل ملیحه اکبری

متن کامل بیوگرافی ملیحه اکبری

«ملیحه اکبری» در آثاری همچون «شب به خیر غریبه»، «ماه عسل»، «رنو تهران 29»، «بچه‌های طلاق»، «پنجره»، «افسون»، «پرستار شب»، «شاید وقتی دیگر...»، «هشت‌ و‌ نیم شب»، «یکی از ما دو نفر» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ملیحه اکبری

«ملیحه اکبری» در آثاری همچون «شب به خیر غریبه»، «ماه عسل»، «رنو تهران 29»، «بچه‌های طلاق»، «پنجره»، «افسون»، «پرستار شب»، «شاید وقتی دیگر...»، «هشت‌ و‌ نیم شب»، «یکی از ما دو نفر» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ملیحه اکبری

آخرین مشارکت های کاربران