بیوگرافی کامل مهرداد جوکار

متن کامل بیوگرافی مهرداد جوکار

«مهرداد جوکار» در آثاری همچون «عکاسخانه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهرداد جوکار

«مهرداد جوکار» در آثاری همچون «عکاسخانه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهرداد جوکار

آخرین مشارکت های کاربران